יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
משנכנס אדר מרבים בשמחה
פורסם: 12:30 (23/02/17) מדעים ויהדות בית ספר
חוזר הודעות להורים נשלח בימים אלו
נא לחתום ולהחזירו חתום