יום ו', ז’ בניסן תשע”ח
ביום ראשון 11/3/18 מצעד הספרים של משרד החינוך!!!
11:52 (08/03/18) מדעים ויהדות בית ספר
בשורה חדשה
10:31 (18/01/18) מדעים ויהדות בית ספר
חוויות בוואטסאפ
10:12 (18/01/18) מדעים ויהדות בית ספר
רישום לגני הילדים
10:11 (18/01/18) מדעים ויהדות בית ספר
הרישום לכיתה א' תשע"ט התחיל,
10:01 (18/01/18) מדעים ויהדות בית ספר
יום פתוח
13:03 (14/01/18) מדעים ויהדות בית ספר
פתיחת שנה"ל תשע"ט
13:01 (14/01/18) מדעים ויהדות בית ספר
שבת ערכים כבר כאן....
12:56 (14/01/18) מדעים ויהדות בית ספר
מכירת ספרי לימוד
11:48 (17/07/17) מדעים ויהדות בית ספר
משנכנס אדר מרבים בשמחה
12:30 (23/02/17) מדעים ויהדות בית ספר