יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
הרישום החל לפרטים במזכירות 03.6341948 בשעות 8:00-15:00
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
הרישום מתחיל--- יש לתאם מראש במשרד ביה"ס לרישום ופגישת הכרות... 03.6341948
קרא עוד...
הורים ותלמידים העולים לכיתה א' מוזמנים ביום שלישי 31.12 בשעה16:00 מחכים לכולם
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
היועצת מזמינה את התלמידים לסדנאות לקראת המעבר לכתה א'הילדים מוזמנים לפי קבוצות בתאריכים שונים שימו לב להזמנות שקבלתם...
קרא עוד...
הססימאות נשלחו בדואר
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
08:49 (31/12/12)
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
תמונות וחוויות
חוגגים בחוגים
הווי וחברה
עולים לכתה א
כותבים עלינו
מערכת שעות
חוזרים להורים
עיתון ביהס
מקהלת בית הספר
חטיבת ביניים
קבוצות מצוינות
קידום בריאות
מרחבי כיתות
טיולים
כבוד נושא שנתי כבודפיקס בכל מצב
למידה בשעת חירום