יום ג', ה’ באב תשע”ח
ב1/9/14 הלימודים מתחילים==

שעת פתיחה:8:00 שעת סיום: 12:00 ביום זה אין הסעות