יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
הננו שמחים להגיש לפניכם את רשימת הספרים של כתות א'-ו' לחטיבה תשלח הודעה בנפרד

ספרי לימוד וציוד להורים תשעה.doc