יום ג', ה’ באב תשע”ח
מכירת ספרי לימוד תתקיים בימים ראשון ושני 27.7,28.7

הזמנה למכירה.doc