יום ו', ז’ בניסן תשע”ח
כיתה ד2 משיקה מצגת בנושא מפגעים סביבתיים צפו להנאתכן

פרויקט כיתתי ד2.ppsx