יום ג', ה’ באב תשע”ח

ביום שישי 13.6 ט"ו בסיוון יום שיא!מחכים לכולםםםם