יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח

אביגיל יועצת ביה"ס העבירה סדנאות מיוחדות להתמודדות עם מצבי לחץנהננו מאד!