יום ג', ה’ באב תשע”ח

אביגיל יועצת ביה"ס העבירה סדנאות מיוחדות להתמודדות עם מצבי לחץנהננו מאד!