יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח

השבוע נהננו מסדנאות "חכם בשמש" שנמסרו ע"י האגודה למלחמה בסרטן