יום ו', ז’ בניסן תשע”ח

מפגשי גיבוש כיתתיים "על האש", שירה וחוויה בימים אלו בכל הכיתותתהנו!!!