יום ג', ה’ באב תשע”ח

לג בעומר.pdf 16.5.14 תזכורת! ð ביום ראשון י"ח באייר 18.5 מתקיימים הלימודים כרגיל. בשעות הצהרים תתקיים פעילות במסגרת ביה"ס ð ביום שני י"ט באייר חופשת ל"ג בעומר חוזרים ללימודים ביום שלישי כרגיל להתראות!!!