יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח

נשלחה אליכם בדואר חוברת פסח מיוחדת