יום ג', ה’ באב תשע”ח

שיתוף פעולה הורים.pdf משפחת ___________ הורה יקר! להצלחת החינוך לקידום הבריאות נחוץ שיתוף פעולה של הורים בביה"ס נא ציין כיצד תוכל לקחת חלק בתכנית חשובה זו: ¨ השתתפות בוועדת ההיגוי ¨ עיצוב והכנת חומרי הסברה ¨ סדנא\ שיעור בנושא בריאות ¨ לווי פעילות חוץ ¨ תאום סיור במקום עבודתכם ¨ הדרכה בפעילויות בית ספריות ¨ אחר ______________ תודה רבה על שיתוף הפעולה!!! המנהלת וצוות המורות