יום ג', ה’ באב תשע”ח

קידום בריאות.pdf תכנית חשיפה- תשע"ד "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" הינו צו שמירת החיים המחייב את כולנו. "מדעים ויהדות" נענה ברצון לפנית משרד החינוך להשתתף בתכנית לקידום בריאות של המשרד על מנת להיות מוכרים כבית ספר מקדם בריאות לשנה"ל תשע"ה. ב"מדעים ויהדות" כבית ספר למדעים יודגש במיוחד הפן המדעי- רפואי. העיסוק בקידום הבריאות יהיה מלבד בפעילות חוויתית גם בשיעורי מדעים ספרות, אמנות וכושר גופני. בשבועות הקרובים יגוייס צוות היגוי של הורים ותלמידים שיובילו את התכנית החשובה. הצלחת תכנית זו חשובה לכולנו!