יום ג', ה’ באב תשע”ח

הודעה ליום שדה א ב ג ד.pdf אביב הגיע ה ו ז.pdf אביב הגיע... ואנחנו יוצאים לימי שדה ביום שני כ"ט באדר ב' 31.3 יצאו תלמידי כיתות א, ב, ג, ד ליום שדה אביבי ב"פארק אשדוד ים" החדש יש להצטייד ב: · בקבוק שתיה של 1.5 ל' לפחות · ארוחת בוקר · ארוחת צהרים · כובע שמש חובה לשלוח אישור השתתפות של התלמיד למחנכת הכיתה!!! חזרה עד 15:15 לביה"ס אביב פורח ושמח!!