יום ג', ה’ באב תשע”ח

מגמות תשעה.pdf מגמות הלימוד במסגרת יום הלימודים בחטיבת הביניים מוזמנות הבנות להשתתף וללמוד באופן יסודי אחד מהתחומים הבאים: מולטימדיה מדעים מוזיקה בעמודים הבאים מפורט הרכב החומר ומידע כללי לגבי כל מגמה. הלימודים יתפרסו על 3 ש"ש ויכללו למידה עיונית ומעשית ותרגול בתחום הנבחר. השתתפות במגמה הינה לאורך שנתיים לפחות, בנית המגמות נעשתה בשיקול דעת מקצועי ובתשומת לב למגוון תחומים הקרובים לעולם התלמידות ופותחים שער לעתיד. מובן כי הקבלה למגמה תלויה בכישורים ובנטיית לב אישית ולכן יש לשקול ולהתייעץ באופן אישי לכל אחת לגבי בחירה זו. בהצלחה רבה!!!