יום ג', ה’ באב תשע”ח
לקראת ימי הפורים נזהרים מחפצים מסוכנים.

הורים יקרים! בהתקרב חודש אדר וימי הפורים תנו דעתכם לשמור ולהיזהר היטב על תלמידינו- ילדיכם מלהתעסק ולשחק עם חומרים וחפצים מסוכנים המשווקים בימים אלו. לצערנו, בכל שנה נפצעים עשרות ילדים בגפיים ובדרכי הנשימה בימים שלפני פורים בגלל המשחק ב"אביזרי פורים". משחק באביזרים מסוכנים אלו לא רק שאינו גורם שמחה אלא מסתיים לעיתים קרובות באסונות חמורים. ואת האסונות האלו יש בידינו למנוע! בהגדרה חפצים מסוכנים נכללים כל האביזרים המתפוצצים: נפצים, חזיזים, שומים, פצצות לסוגיהן... וסוגי הספריי. במסגרת בית הספר נאסר על התלמידים להגיע עם חפצים מסוג זה תלמיד שימצה ברשותו חפץ כזה יורחק מביה"ס ליום לימודים. בברכה ל"מרבים בשמחה"... ההנהלה