יום ג', ה’ באב תשע”ח
הזדרזו להרשם כיתות א' ב' ג'

קיטנת פסח יוצאת לדרך עז.doc