יום ו', ז’ בניסן תשע”ח
הזדרזו להרשם כיתות א' ב' ג'

קיטנת פסח יוצאת לדרך עז.doc