יום ג', ה’ באב תשע”ח
יש לשמור את המספר הנ"ל ע"מ לקבל את ההודעות 0508248245

וואטסאפ.pdf שבת SCAN2471_000.pdf