יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
יש לשמור את המספר הנ"ל ע"מ לקבל את ההודעות 0508248245

וואטסאפ.pdf