יום ג', ה’ באב תשע”ח
מחצית ב'

מס' א ב ג ד ה ו 1 תורה עינב תורה עינב אנגלית אדרת תורה עינב תורה עינב יהדות עינב 2 אזרחות עינב ג"ג שרי בנדיקט הליכות א.פרקש מדעים עינב אנגלית אדרת פ.שבוע עינב 3 מדעים עינב ג"ג שריב. אומנות רחל דמארי דקדוק ר.פאר מתמטיקה עינב חברה עינב 4 ה.הנקרא ר.פאר ספרות בת שבע מחשבים רחל שפירא ה.הנקרא ר.פאר מתמטיקה עינב 5 מתמטיקה עינב מדעים עינב הבעה ר.פאר מתמטיקה עינב צרפתית ר.שמלה 6 אנגלית אדרת מתמטיקה עינב נביא ש.בנדיקט הסטוריה בת-שבע 7 אנגלית אדרת הסטוריה בת שבע כושר א.מורסיא אנגלית אדרת