יום ג', ה’ באב תשע”ח
מחצית ב'

מס' א ב ג ד ה ו 1 אנגלית שמואל ה.הנקרא אליהו ספרות אליהו מתמטיקה אלי תורה אליהו 2 אנגלית שמואל גמרא אליהו מחשבים אליהו מתמטיקה אלי גמרא אליהו 3 גמרא אליהו דקדוק אליהו מדעים אלי אנגלית שמואל מתמטיקה אלי 4 ה.הנקרא אליהו הבעה אליהו גמרא אליהו אנגלית שמואל אנגלית שמואל 5 הסטוריה אליהו הסטוריה אליהו ג"ג אריק ג"ג אריק מדעים אלי 6 מתמטיקה אלי מתמטיקה אלי נביא אריק מדעים אלי פקטר פ"ש אליהו 7 גמרא אליהו כושר אריק נביא אריק כושר מאמן הליכות אליהו