יום ג', ה’ באב תשע”ח
מחצית ב'

מס' א ב ג ד ה ו 1 תורה עינב תורה עינב ג"ג ר.שפירא תורה עינב תורה עינב יהדות עינב 2 אזרחות עינב מתמטיקה עינב אנגלית אדרת צרפתית ר.שמלה מתמטיקה עינב פ"ש עינב 3 אנגלית אדרת אנגלית אדרת אומנות רחל דמארי מתמטיקה עינב אנגלית אדרת חברה עינב 4 מדעים עינב מדעים עינב מחשבים ר.שפירא מתמטיקה עינב הסטוריה בת שבע 5 ה.הנקרא ר.פאר הסטוריה בת שבע אנגלית אדרת ה.הנקרא ר.פאר מדעים עינב 6 דקדוק ר.פאר ג"ג ר.שפירא נביא ש.בנדיקט אנגלית אדרת 7 הליכות א.פרקש מתמטיקה עינב כושר א.מורסיא ספרות בת-שבע