יום ג', ה’ באב תשע”ח
מחצית ב'

מס' א ב ג ד ה ו 1 תורה דן תורה דן מתמטיקה אלי אנגלית שמואל אנגלית שמואל 2 גמרא דן מתמטיקה אלי מחשבים אליהו אנגלית שמואל גמרא דן 3 אנגלית שמואל גמרא דן הבעה אליהו מתמטיקה אלי הסטוריה דן 4 אנגלית שמואל מדעים אלי מדעים אלי מדעים אלי ה.הנקרא אליהו 5 ג"ג דן הסטוריה דן ה.הנקרא אליהו גמרא דן דקדוק אליהו 6 ספרות אליהו ג"ג דן מדעים אלי נביא דן פ"ש אליהו 7 נביא דן כושר אריק מתמטיקה אלי כושר מאמן הליכות אליהו