יום ג', ה’ באב תשע”ח
מחצית ב'

מס' א ב ג ד ה ו 1 תורה ר.פאר הליכות ר.פאר מדעים ר.פאר תורה ר.פאר אנגלית אדרת תורה ר.פאר 2 ה.הנקרא ר.פאר נביא ר.פאר ה.הנקרא ר.פאר ספרות ר.פאר הסטוריה בת-שבע פ"ש ר.פאר 3 מתמטיקה ר.ברויאר הסטוריה בת שבע מחשבים ר.פאר מתמטיקה ר.ברויאר ג"ג בת-שבע חברה ר.פאר 4 אנגלית אדרת מדעים ר.פאר אנגלית אדרת מתמטיקה ר.ברויאר הנדסה ר.ברויאר 5 אנגלית אדרת אומנות ר.דמארי פ.אבות אסתי פ. דקדוק א.מורסיא אנגלית אדרת 6 מתמטיקה ר.ברויאר ג"ג בת שבע הבעה ר.פאר מתמטיקה ר.ברויאר 7 ש"ב ר.פאר כושר א.מורסיא בת-מצוה ר.פאר ת.מתמטיקה ר.ברויאר