יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
זמנים וארועים לקראת פורים

לקראת פורים.docx