יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח

שיעורי אומנות חוויתיים מידי שבוע עם הסגנית רחל