יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח

שיעורי אומנות חוויתיים מידי שבוע עם הסגנית רחל