יום ג', ה’ באב תשע”ח
כתה ג'2 חקרה את נושא הצמח והפרח לפרטיו, ויצאה לתצפית וקטיפת פרחי בר ובדקה את המבנה בעזרת זכוכית מגדלת.