יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח

במהלך ההפסקות ישנן פעילות מקדמת בחשבון להנאת כל התלמידים