יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח

במהלך ההפסקות ישנן פעילות מקדמת בחשבון להנאת כל התלמידים