יום ג', ה’ באב תשע”ח
מחר יום שני 6.10.14 אנו יוצאים ליום פעילות מהנה

הודעה לסוכות בנים1.doc