יום ו', ז’ בניסן תשע”ח
להלן סדרי לימודים

צום גדליה.doc