יום ג', ה’ באב תשע”ח
להלן סדרי לימודים

צום גדליה.doc