יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
להלן סדרי לימודים

צום גדליה.doc