יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
להלן סדרי לימודים

צום גדליה.doc